Wat is Crossmedia?

Er wordt veel over gesproken en geschreven. Crossmedia is zo’n term die voor velerlei uitleg vatbaar is. Er is geen √©√©nduidige definitie en die zal ik ook niet proberen te geven. Maar wat is het nou, of beter: wat kan ik er mee?

Verhaal
Bij media gaat het altijd over het vertellen van een verhaal, het overbrengen van een boodschap. Zoals we allemaal weten zijn doelgroepen steeds moeilijker vast te leggen en nog lastiger te bereiken. Waar, wanneer en hoe? Ontvangers bepalen steeds meer zelf waar, wanneer en hoe zij de boodschap willen ontvangen. En ‘zenders’ passen zich aan. De uitdaging zit hem meer in de technologie die wordt gebruikt dan in het vertellen van het verhaal of de keuze van medium. Dat is vaak logisch nadenken en naar jezelf kijken. Met crossmedia bedoelen we dat het verhaal dat verteld wordt je van het ene naar het andere medium overbrengt. Uiteindelijk krijg je op deze manier het hele verhaal.

Idols of direct mail
Bijvoorbeeld Idols; je kijkt op televisie, stemt via SMS en volgt via de website de voortgang van de verschillende kandidaten. Maar ook een veel eenvoudigere direct mail actie met een URL die je naar een website brengt waar je bijvoorbeeld een code kan invullen is al crossmedia.

Keten
Voor mij heeft crossmedia niet alleen betrekking op het verhaal dat verteld wordt. Juist ook op de technologie die daarvoor wordt gebruikt. En de toepassingen om de inhoud van die boodschap tot stand te brengen.
In mijn ogen heeft crossmedia betrekking op de gehele keten van concept en creatie tot en met distributie van de boodschap. En daarin wil ik mij specialist noemen. Met uitgebreide kennis van grafimedia (print en traditioneel) tot en met moderne web- en mobiele toepassingen. De wereld is plat …. en groot!

Hoe denk jij over crossmedia? Ben je het eens of oneens? Reageer!

Trackbacks/Pingbacks
  1. Cross-, trans- en nog eens media « Filatelie voor Drie - 11 oktober 2011

    […] het ene naar het andere medium overbrengt. Uiteindelijk krijg je op deze manier het hele verhaal. http://www.crossmediaspecialist.nl/2008/08/05/wat-is-crossmedia/ […]